Címlap

Tisztelt Látogató!

A FŐMTERV Zrt. jogszerű és transzparens működésének biztosítása érdekében visszaélés-bejelentési rendszert vezetett be. A Társasággal kapcsolatba kerülők (munkavállalók, harmadik személyek) a hazai és az uniós jog közérdeket sértő megsértésének bejelentésével e személyek visszaélést bejelentő személyekként járnak el, és ezáltal kulcsszerepet játszanak az ilyen jogsértések feltárásában és megelőzésében, valamint a társadalom jólétének biztosításában. A visszaélést potenciálisan bejelentő személyeket ugyanakkor a megtorlástól való félelem gyakran eltántorítja attól, hogy hangot adjanak aggodalmaiknak vagy gyanújuknak. Ezzel összefüggésben mind uniós, mind hazai szinten egyre inkább elismerést nyer a visszaélést bejelentő személyek számára biztosított kiegyensúlyozott és hatékony védelem fontossága.

A Társaság által üzemeltetett visszaélés-bejelentő rendszer részletszabályait az alábbi linkeken keresztül éri el:

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a nem jóhiszemű, többségében valótlan információt tartalmazó bejelentővel szemben az eljárás lefolytatására jogosult szervnél eljárás kezdeményezhető. 

A közérdeket érintő veszélyekkel és sérelemmel kapcsolatos információt bejelentő személyek a véleménynyilvánítás szabadságához való jogukat gyakorolják, melyet Társaságunk elkötelezetten támogat.

Tisztelettel,

FŐMTERV Zrt.